Wartości

Oto rzeczy, które nas określają i prowadzą

w wypełnianiu wizji rozpalenia ruchów zakładania kościołów w całej Europie.

Chrystocentryczność i budowanie na Biblii

Wierzymy, że zakładanie kościołów jest Bożą inicjatywą i że to sam Chrystus buduje swój Kościół

Wierzymy, że zakładanie kościołów jest Bożą inicjatywą i że to sam Chrystus buduje swój Kościół. Z tego powoduautorytet Biblii jest niezbędny dla treści i przesłania M4. Wierzymy że zakładanie kościołów musi odbywać się poprzez modlitwę, uwielbienie i uczniostwo prowadzące do Jezusa Chrystusa. Wierzymy również, że Boża obecność i działanie w naszym życiu i służbie są wazniejsze niż strategie, plany i metody, oraz że musimy dać przestrzeń na to, aby słuchać Ducha Świętego, zarówno w trakcie analizy predyspozycji, jak i szkolenia, coachingu i zakładania kościoła.

Myślenie o Królestwie

Wierzymy, że pełnia mądrości Bożej jest ukryta w całym Ciele Chrystusa - Jego Kościele

Wierzymy, że pełnia mądrości Bożej jest ukryta w całym Ciele Chrystusa - Jego Kościele. Dążymy do duchowej jedności i współpracy, gdziekolwiek jest ona możliwa i jesteśmy otwarci na to aby pracować z ludźmi spoza naszych własnych denominacji, z tymi, którzy mają odmienne modele zakładania kościołów lub bardzo różne historie od naszych.

Misyjność

Wierzymy, że jak Bóg posłał Chrystusa, tak samo my jesteśmy posłani, aby kochać ludzi i dzielić z nimi życie oraz świadczyć o Jezusie

Wierzymy, że jak Bóg posłał Chrystusa, tak samo my jesteśmy posłani, aby kochać ludzi i dzielić z nimi życie oraz świadczyć o Jezusie. Chcemy dotrzeć z ewangelią o Jezusie.

Myślenie o ruchu

Chcemy zakłądać kościoły w sposób, który pozwoli Bogu rozpocząć ruch wykraczający poza nasze możliwości - ruch zdrowych i pomnażających się kościołów.

Chcemy zakłądać kościoły w sposób, który pozwoli Bogu rozpocząć ruch wykraczający poza nasze możliwości - ruch zdrowych i pomnażających się kościołów.

Przede wszystkim relacje

Rozumiemy, że dla Boga wielkie znaczenie mają relacje. Chcemy więc postępować w sposób, który p...

Rozumiemy, że dla Boga wielkie znaczenie mają relacje. Chcemy więc postępować w sposób, który pokazuje docenienie relacji. Naszym celem jest budowanie długotrwałych, opartych na wspólnych wartościach relacji z liderami, zespołami, coachami, denominacjami, strategicznymi partnerami i innymi, z którymi przyjdzie nam służyć. Wierzymy również, że to i możliwe i dobre, aby doświadczać radości i zabawy w naszej pracy.

Praca zespołowa

Wierzymy, że do założenia kościoła potrzebny jest cały zespół. Praca zespołowa i wspólne przeżywanie procesu pracy zakładania pracy z M4 są kluczowe dla skutecznego zakładania kościoła.

Wierzymy, że do założenia kościoła potrzebny jest cały zespół. Praca zespołowa i wspólne przeżywanie procesu pracy zakładania pracy z M4 są kluczowe dla skutecznego zakładania kościoła.

Uczenie się i rozwój

Wierzymy, że Boża mądrość pochodzi ze słuchania siebie nawzajem i wzajemnej nauki.

Wierzymy, że Boża mądrość pochodzi ze słuchania siebie nawzajem i wzajemnej nauki. Oczekujemy, że ludzie nie tylko wysłuchają, ale też ZROBIĄ to czego się nauczyli i zastosują w praktyce. Oczekujemy, że zespoły będą się rozwijać i mieć odważnego i pionierskiego ducha.

Zmiana i poprawa

Jeśli jest to praca Królestwa, to musi to być robione doskonale. Będziemy opierać się myśli o t...

Jeśli jest to praca Królestwa, to musi to być robione doskonale. Będziemy opierać się myśli o tym, że "już osiągnęliśmy szczyt" - zawsze będą lepsze sposoby służenia i wypełniania Bożych celów. Będziemy słuchali opinii i poglądów innych liderów. Ich informacja zwrotna będzie nam pomagać w kształtowaniu zmian, które pomógą usprawnić niaszą służbę. Kiedy popełnimy błąd, weźmiemy za niego odpowiedzialność, wyciągniemy wnioski i poprawimy błędy. Nie jest wstydem popełnić błąd - lecz brak wyciągnięcia nauki i poprawy swojego błędu jest czymś na co nie możemy sobie pozwolić.

FOLLOW US